ID1
Menu

menu

ID1
Menu

menu

Interim Dimension, s.r.o. nabízí pomoc v oblasti interim managementu dalším společnostem a partnerům.

Její zakladatel, Marek Kavulok, je na základě dlouhodobé zkušenosti schopen pomoci v oblasti rozvoje lidí a při řešení aktuálních situací ve chvíli, kdy firma není schopna nebo nemá prostor najít efektivní řešení v rámci interních procesů a kapacit.

Její zakladatel, Marek Kavulok, je na základě dlouhodobé zkušenosti schopen pomoci v oblasti rozvoje lidí a při řešení aktuálních situací ve chvíli, kdy firma není schopna nebo nemá prostor najít efektivní řešení v rámci interních procesů a kapacit.

ID1

MAREK

KAVULOK

něco o mě

V roce 2008 jsem založil, společně s Radkou Šuškovou, společnost New Dimension, s.r.o., kde jsem převzal zodpovědnost za metodiku a odbornost lektorského týmu, za vývoj a kvalitu směrem k zákazníkům.

Od roku 2016 se věnuji interim misím. Nastavoval jsem např. HR proces ve společnosti eCENTRE a.s. v Ostravě a od roku 2018 se s vysokou intenzitou věnuji spolupráci s majiteli společnosti IPH Servis Morava, s.r.o., kde jsem také působil v roli lektora, mentora a kouče.

V roce 2022 jsem založil Interim Dimension, s.r.o., a jako interim manažer pracuji nyní v roli výkonného ředitele a zabývám se řízením firmy jako celkem, zároveň nastavuji také u klientů HR proces, včetně recruitmentu a adaptace klíčových lidí na pozice spojené s klíčovými strategickými cíli.

moje filozofie

Interim Dimension vznikl s cílem a vizí nabídnout pomoc v oblasti interim managementu dalším společnostem a partnerům. Na základě dlouhodobé zkušenosti jsem schopen pomoci také v oblasti rozvoje lidí a při řešení aktuálních situací ve chvíli, kdy firma není schopna nebo nemá prostor najít efektivní řešení v rámci interních procesů a kapacit.

Nedílnou součásti filozofického nastavení společnosti je inspirace v odkazech Tomáše Bati a Jana Amose Komenského, při vším respektu k moderním trendům a směrům a v souladu s nimi.

jak funguje práce interim manažera

ID1

MAREK

KAVULOK

něco o mě

V roce 2008 jsem založil, společně s Radkou Šuškovou, společnost New Dimension, s.r.o., kde jsem převzal zodpovědnost za metodiku a odbornost lektorského týmu, za vývoj a kvalitu směrem k zákazníkům.

Od roku 2016 se věnuji interim misím. Nastavoval jsem např. HR proces ve společnosti eCENTRE a.s. v Ostravě a od roku 2018 se s vysokou intenzitou věnuji spolupráci s majiteli společnosti IPH Servis Morava, s.r.o., kde jsem také působil v roli lektora, mentora a kouče.

V roce 2022 jsem založil Interim Dimension, s.r.o., a jako interim manažer pracuji nyní v roli výkonného ředitele a zabývám se řízením firmy jako celkem, zároveň nastavuji také u klientů HR proces, včetně recruitmentu a adaptace klíčových lidí na pozice spojené s klíčovými strategickými cíli.

ID1

MAREK

KAVULOK

něco o mě

V roce 2008 jsem založil, společně s Radkou Šuškovou, společnost New Dimension, s.r.o., kde jsem převzal zodpovědnost za metodiku a odbornost lektorského týmu, za vývoj a kvalitu směrem k zákazníkům.

Od roku 2016 se věnuji interim misím. Nastavoval jsem např. HR proces ve společnosti eCENTRE a.s. v Ostravě a od roku 2018 se s vysokou intenzitou věnuji spolupráci s majiteli společnosti IPH Servis Morava, s.r.o., kde jsem také působil v roli lektora, mentora a kouče.

V roce 2022 jsem založil Interim Dimension, s.r.o., a jako interim manažer pracuji nyní v roli výkonného ředitele a zabývám se řízením firmy jako celkem, zároveň nastavuji také u klientů HR proces, včetně recruitmentu a adaptace klíčových lidí na pozice spojené s klíčovými strategickými cíli.

moje filozofie

Interim Dimension vznikl s cílem a vizí nabídnout pomoc v oblasti interim managementu dalším společnostem a partnerům. Na základě dlouhodobé zkušenosti jsem schopen pomoci také v oblasti rozvoje lidí a při řešení aktuálních situací ve chvíli, kdy firma není schopna nebo nemá prostor najít efektivní řešení v rámci interních procesů a kapacit.

Nedílnou součásti filozofického nastavení společnosti je inspirace v odkazech Tomáše Bati a Jana Amose Komenského, při vším respektu k moderním trendům a směrům a v souladu s nimi.

jak funguje práce interim manažera

moje filozofie

Interim Dimension vznikl s cílem a vizí nabídnout pomoc v oblasti interim managementu dalším společnostem a partnerům. Na základě dlouhodobé zkušenosti jsem schopen pomoci také v oblasti rozvoje lidí a při řešení aktuálních situací ve chvíli, kdy firma není schopna nebo nemá prostor najít efektivní řešení v rámci interních procesů a kapacit.

Nedílnou součásti filozofického nastavení společnosti je inspirace v odkazech Tomáše Bati a Jana Amose Komenského, při vším respektu k moderním trendům a směrům a v souladu s nimi.

jak funguje práce interim manažera

INTERIM

MANAGEMENT

INTERIM

MANAGEMENT

INTERIM

MANAGEMENT

INTERIM

MANAGEMENT

Na počátku takové spolupráce musí stát dohoda mezi zadavatelem (majitelé, management) a interim manažerem na cíli mise, časovém rámci a podmínkách. Tyto podmínky jsou zachyceny ve smlouvě a závazně kontrasignovány oběma stranami. Poté se interim manažer stává na určený čas „interním“ člověkem, mapuje situaci, proces, rozvíjí tým, analyzuje stav a nabízí řešení směrem ke stanovenému cíli. Zároveň je obvykle součásti řešitelského týmu s pravomocemi, které dosažení cílů vyžaduje.

Na počátku takové spolupráce musí stát dohoda mezi zadavatelem (majitelé, management) a interim manažerem na cíli mise, časovém rámci a podmínkách. Tyto podmínky jsou zachyceny ve smlouvě a závazně kontrasignovány oběma stranami. Poté se interim manažer stává na určený čas „interním“ člověkem, mapuje situaci, proces, rozvíjí tým, analyzuje stav a nabízí řešení směrem ke stanovenému cíli. Zároveň je obvykle součásti řešitelského týmu s pravomocemi, které dosažení cílů vyžaduje.

dohoda

zadavatel a interim manažer

smlouva

závazně podepsaná

interní člověk

na určený čas součástí týmu

řešení

směrem ke stanovenému cíli

dohoda

zadavatel a interim manažer

smlouva

závazně podepsaná

interní člověk

na určený čas součástí týmu

řešení

směrem ke stanovenému cíli

jaká témata může interim manažer řešit

Škála témat, které lze řešit formou interim managementu je široká. Je potřeba dát do souvislosti cíl, téma, cílovou skupinu a časovou dotaci pro potřebu dosažení cíle. Možné je také kombinovat s formou individuálního a skupinového rozvoje, koučinku, mentoringu, konzultací a další. 
Výhodou interim managmentu je externí pohled, který interim manažer nabízí a také rychlost, se kterou je schopen situaci řešit.

V porovnání s náborem nového člověka na danou pozici nebo vytvářením interních kapacit pro řešení, kdy se doba přípravy pohybuje kolem šesti měsíců, je interim manažer schopen nastoupit po uzavření dohody prakticky ihned.

NÁSTUPNICTVÍ


Nástupnictví je možné chápat ve více rovinách.

Situace, kdy majitel předává kompetence novému majiteli, nebo nově vznikajícímu managmentu nebo kdy současný leader předává své kompetence novému člověku. Vždy se jedná o problematiku, která má více dimenzí a několik cest k řešení. Prvním krokem pro posun v této oblasti je nalezení motivu předávajících a potencionálních nástupců. Dalším krokem je řízené předávání kompetencí postavené na předem připravené strategii. Interim manažer může být člověkem, který objektivně, ale se znalostí firmy pomůže nastavit proces nástupnictví a firmu jím bezpečně provézt.

MANAGEMENT


Management je klíčový tým pro fungování firmy.

Rolí interim manažera může být vytvoření funkčního týmu, který kooperuje, řeší, přejímá odpovědnost a je schopen využít nových příležitostí. Zároveň je nutné stále zachovávat schopnost managementu určovat dynamiku veškerého dění ve firmě a řídit změny. Významnou roli hraje ochota jednotlivců se upozadit, přijmout týmové cíle a priority a tvrdě pracovat na sobě, na svém seberozvoji a změně ve prospěch celku. Nejlepší a jednoznačnou zpětnou vazbou je pak výkonnost firmy.

KLÍČOVÍ LIDÉ


Například specialisté, experti nebo linioví manažeři.

Klíčoví lidé mohou být specialisté, experti, také lidé ze středního či liniového managementu. Mohou být klíčoví ve svých pozicích již nyní a potřebují se ve své roli stabilizovat, stejně tak se mohou na svou roli teprve připravovat. Ve většině případů se jedná o uzlové body procesu, kdy je potřeba u člověka výkon standardizovat, či jej směrem k perspektivě ještě navýšit nebo kvalitativně změnit. Interim manažer je schopen připravit konkrétního člověka na klíčovou pozici v obou případech.

HR PROCES


Jde o proces, který má zásadní vliv na firemní kulturu a její posun.

HR proces bývá označován jako suportní, je interním dodavatelem pro ostatní firemní procesy, stará se o ten nejcennější kapitál a potenciál, který firma má, tedy o lidi. Oblastí, které řeší, je celá řada. Od náboru, přes adaptaci, rozvoj, motivaci, hodnocení a odměňování až po kvalitativní ovlivňování leadership kompetencí a spolupráci se všemi vrstvami managementu (TOP, střední, liniový) v oblasti řízení a rozvoje lidí. Zároveň se jedná o proces, který bývá ve firmách často upozaďován. Interim manažer může tento proces pomoci nastavit nebo optimalizovat.

KRIZOVÝ MANAGEMENT


Řízení firmy v období, které označujeme jako krizové, eskalované, kritické.

Přes veškeré nastavení procesů, standardů, matic kompetencí a řízeného rozvoje lidí, řízení změn a celé strategie nastávají občas v životě firmy události, které je potřeba uchopit samostatně a dát prioritu jejich řešení. Čas od času je v těchto případech výhodné, aby situaci řešil člověk z externího prostředí, který není emočně tolik angažován, a který může pomoci situaci řešit s objektivitou, na základě analýzy, v roli interim manažera, mediátora, kouče, mentora.

STRATEGIE


Je to propracovaný, časově konkretizovaný plán směrování firmy.

Má svou metodiku, cíle, odpovědnosti, oblasti, rozpad cílů a jejich sestavu pro další strategické období. Je výhodné, pokud má strategie svého moderátora a metodika, který pomůže majitelům a týmu managementu věnovat se obsahu strategie. Nejde jen o jednorázové definování (to dnes velká část firem zvládá již velmi kvalitně), ale také o to, aby se strategie stala nedílnou součástí každodenního procesu, byla včas a správně vyhodnocována, aby lidé rozuměli obsahu, a aby byla i v průběhu strategického období možnost cíle modifikovat a sledovat vypovídající parametry, které vedou k dlouhodobé úspěšnosti na trhu.

flipboxes id="264"

jaká témata může interim manažer řešit

Škála témat, které lze řešit formou interim managementu je široká. Je potřeba dát do souvislosti cíl, téma, cílovou skupinu a časovou dotaci pro potřebu dosažení cíle. Možné je také kombinovat s formou individuálního a skupinového rozvoje, koučinku, mentoringu, konzultací a další. 
Výhodou interim managmentu je externí pohled, který interim manažer nabízí a také rychlost, se kterou je schopen situaci řešit.

V porovnání s náborem nového člověka na danou pozici nebo vytvářením interních kapacit pro řešení, kdy se doba přípravy pohybuje kolem šesti měsíců, je interim manažer schopen nastoupit po uzavření dohody prakticky ihned.

NÁSTUPNICTVÍ


Nástupnictví je možné chápat ve více rovinách.

Situace, kdy majitel předává kompetence novému majiteli, nebo nově vznikajícímu managmentu nebo kdy současný leader předává své kompetence novému člověku. Vždy se jedná o problematiku, která má více dimenzí a několik cest k řešení. Prvním krokem pro posun v této oblasti je nalezení motivu předávajících a potencionálních nástupců. Dalším krokem je řízené předávání kompetencí postavené na předem připravené strategii. Interim manažer může být člověkem, který objektivně, ale se znalostí firmy pomůže nastavit proces nástupnictví a firmu jím bezpečně provézt.

MANAGEMENT


Management je klíčový tým pro fungování firmy.

Rolí interim manažera může být vytvoření funkčního týmu, který kooperuje, řeší, přejímá odpovědnost a je schopen využít nových příležitostí. Zároveň je nutné stále zachovávat schopnost managementu určovat dynamiku veškerého dění ve firmě a řídit změny. Významnou roli hraje ochota jednotlivců se upozadit, přijmout týmové cíle a priority a tvrdě pracovat na sobě, na svém seberozvoji a změně ve prospěch celku. Nejlepší a jednoznačnou zpětnou vazbou je pak výkonnost firmy.

KLÍČOVÍ LIDÉ


Například specialisté, experti nebo linioví manažeři.

Klíčoví lidé mohou být specialisté, experti, také lidé ze středního či liniového managementu. Mohou být klíčoví ve svých pozicích již nyní a potřebují se ve své roli stabilizovat, stejně tak se mohou na svou roli teprve připravovat. Ve většině případů se jedná o uzlové body procesu, kdy je potřeba u člověka výkon standardizovat, či jej směrem k perspektivě ještě navýšit nebo kvalitativně změnit. Interim manažer je schopen připravit konkrétního člověka na klíčovou pozici v obou případech.

HR PROCES


Jde o proces, který má zásadní vliv na firemní kulturu a její posun.

HR proces bývá označován jako suportní, je interním dodavatelem pro ostatní firemní procesy, stará se o ten nejcennější kapitál a potenciál, který firma má, tedy o lidi. Oblastí, které řeší, je celá řada. Od náboru, přes adaptaci, rozvoj, motivaci, hodnocení a odměňování až po kvalitativní ovlivňování leadership kompetencí a spolupráci se všemi vrstvami managementu (TOP, střední, liniový) v oblasti řízení a rozvoje lidí. Zároveň se jedná o proces, který bývá ve firmách často upozaďován. Interim manažer může tento proces pomoci nastavit nebo optimalizovat.

flipboxes id="264"

REFERENCE,

ZKUŠENOSTI

REFERENCE,

ZKUŠENOSTI

REFERENCE,

ZKUŠENOSTI

REFERENCE,

ZKUŠENOSTI

K váženým partnerům a k úspěšné spolupráci lze řadit a jmenovat například

K váženým partnerům a k úspěšné spolupráci lze řadit a jmenovat například

V roce 2016 jsem se setkal se společností eCENTRE a.s. v Ostravě, úzce jsem spolupracoval s managementem i hlavním akcionářem společnosti, koučoval tým managementu a podporoval definování strategie a její naplňování v praxi.

Spolupráce se společností IPH Servis Morava, s.r.o. jako lektor, mentor a kouč přerostla v roce 2018 do současné interim mise. Kde se nyní s vysokou intenzitou věnuji spolupráci s majiteli a managementem společnosti. Působím zde v roli interim manažera na pozici výkonného ředitele. Úlohy, které řeším jsou nástupnictví, strategické řízení společnosti, digitalizace a digitální transformace firmy a změna business modelu. Zároveň je důležitou součásti mé mise budovat tým managementu tak, aby dokázal řídit společnost bez denní účasti majitelů na řízení procesu.

V roce 2016 jsem se setkal se společností eCENTRE a.s. v Ostravě, úzce jsem spolupracoval s managementem i hlavním akcionářem společnosti, koučoval tým managementu a podporoval definování strategie a její naplňování v praxi.

Spolupráce se společností IPH Servis Morava, s.r.o. jako lektor, mentor a kouč přerostla v roce 2018 do současné interim mise. Kde se nyní s vysokou intenzitou věnuji spolupráci s majiteli a managementem společnosti. Působím zde v roli interim manažera na pozici výkonného ředitele. Úlohy, které řeším jsou nástupnictví, strategické řízení společnosti, digitalizace a digitální transformace firmy a změna business modelu. Zároveň je důležitou součásti mé mise budovat tým managementu tak, aby dokázal řídit společnost bez denní účasti majitelů na řízení procesu.

OZVĚTE SE

MI

Neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem

ID1

Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek

+420 775 777 742
ID1

OZVĚTE SE

MI

Neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem

ID1

Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek

+420 775 777 742
ID1

OZVĚTE SE

MI

Neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem

ID1

Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek

+420 775 777 742
2024 © Copyright Interim Dimension, s.r.o.